رویداد بین المللی کارآفرین شو -مشهد 97 ، همزمان با روز ملی کارآفرینی (3 اردیبهشت 97) در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار میشود

رویداد بین المللی کارآفرین شو -مشهد 97 ، همزمان با روز ملی کارآفرینی (3 اردیبهشت 97) در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار میشود

شتابدهنده بین المللی ساینس تک پلاس با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد،همزمان با روز ملی کارآفرینی در سوم اردیبهشت ۱۳۹۷، دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو _مشهد ۲۰۱۸ برگزار میکند.

بدین منظور از کلیه استاتید،کارآفرینان،صاحبان ایده، محققان و دانشجویانی که در رویداد قبلی ایده ثبت کرده بودند ولی موفق به کسب نمره قابل قبولی در داوری نشدند،دعوت به عمل می آید با بهبود و تقویت ایده قبلی خود بار دیگر در این رویداد بین المللی ثبتنام نمایند.

برای ثبت ایده به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://karafarinshow.com/content/submitidea/