Excitement, awakening, stress, efforts and hope were all the beauty of Karafarinshow2017 startup conference: MyTeacher c

Excitement, awakening, stress, efforts and hope were all the beauty of Karafarinshow2017 startup conference: MyTeacher c

Excitement, awakening, stress, efforts and hope were all the beauty of Karafarinshow2017 startup conference: MyTeacher c

هیجان، بیدارخوابی، استرس، تلاش و امید ، اینها بخشی از تجربه‌هایی بود که MyTeacher در ایام منتهی به کارآفرینشو تجربه کرد. غرفه‌هایی که بوی امید میداد و استرس عدم صعود داشت . بروشورهایی که یک‌ ساعت قبل همایش آماده شد و استندهایی که به سبب غلط های املایی قبل از آغاز رسمی همایش تعویض گردید . شلوغی غرفه ، مراجعه گاه و بیگاه شرکت‌کنندگان و تکمیل فرم پیش ثبت‌نام مربی‌شو ، غروری به تیم داد که بر روی ابرها پرواز می کردیم. وقتی که داوران را روبه‌روی خود دیدیم مطمئن بودیم که منتخب این دور از داوری خواهیم بود .

داوران که غرفه را ترک کردند گویی باری سنگین از روی دوشم برداشتند. اولین بار بود که بعد از ارائه جلوی جمعی، با افت فشار مواجه می شدم ، گویا خستگی و بیدارخوابی چندروزه کار خود را کرده بود. هیچگاه تصور نمی‌کردم روزی برسد که آش مرهمی بر افت فشارم شود ! پایان روز، آغاز استرس اعلام نتایج بود و نتیجه ای که باورم نمیشد ، MyTeacher منتخب داوران نبود .

بگذرد که شب برما چگونه گذشت و رویاهای مان چگونه رنگ باخت . اما هرچه بود تجربه شیرینی برای یافتن مسیری تازه در جهت رسیدن به موفقیتهای آینده بود.

مهدی حسینی

مدیرعامل، مای تیچر MyTeacher

Share this Startup Event News