رویداد های استارت اپی و کارآفرینی بین المللی کارآفرین شو

رویداد های کارآفرین شو

رویداد های بین المللی شبکه سازی

“کارآفرین شو” برنامه ای جهت ثبت و رویت پذیری بین المللی ایده های نوین کارآفرینی شما ست. رویداد های "کارآفرین شو" در طول سال در شهر های مختلف کشورهای اکو با هدف انتخاب ایده های برتر برای حضور در دومین جشنواره بین المللی "کارآفرین شو ۲۰۱۸" می باشد.

0
0
0
0